top of page

Yayasan Ar-Rabbani Cendekia Insani

Sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niat, dan seseorang memperoleh apa yang ia niatkan. Gen-R Islamic School, didirikan dengan niat untuk mengajarkan anak didik  agar kelak menjadi manusia yang shaleh dan shaleha, mampu menjaga Aqidahnya, mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah yang Shahih sesuai dengan pemahaman Salafus Sholeh. Generasi yang memiliki  Ahlaq mulia, generasi yang menjaga sholatnya dan generasi yang mempunyai  kecerdasan dalam menjalani kehidupan. Generasi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan generasi penegak agama Allah dimuka bumi ini.  Semoga Allah Ta'ala Ridho dan memberkahi sekolah yang kami dirikan ini.   Amin ya Rabb

Guna mewujudkan Generasi Islam yang memiliki Aqidah dienullah yang haq dan kecerdasan dalam meniti kehidupan yang bahagia dunia-akhirat, maka setiap proses kegiatan belajar dan mengajar, mengacu :

  • Menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam sebagai landasan dan sumber ilmu;
  • Memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wassalam sesuai dengan pemahaman Salafus Shaleh;
  • Mengikhlaskan ilmu hanya untuk Allah Azaa Wa Jalla dan menjadikannya sebagai puncak usaha dan tujuan;
  • Menanamkan secara kokoh keimanan kepada jiwa murid sebelum mereka belajar hukum syariat;
  • Mengagungkan  dan menghormati ilmu dan menjadikannya sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azaa Wa Jalla. hal ini menjadikan murid menghargai guru dan orang-orang yang memberikannya ilmu;
  • Berpegang dengan metode ilmiah dengan berlandaskan dalil, hujjah, bukti kongrit, menjauhi taklid, meninggalkan perkiraan dan prasangka keliru, karena Islam mengajak umat manusia untuk berfikir dan mencari dalil dalam setiap perkara yang dihadapinya;
  • Seorang pendidik harus menjadi teladan bagi anak didiknya.
  • Menjadikan tujuan kegiatan belajar dan mengajar fokus pada pembentukan pribadi muslim  yang tunduk dan menerima perintah Allah Subhana Wa Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan khilafah di bumi,  memperhatikan agama dan dunia, serta beramal dunia dan akhirat;
  • Pembentukan karakter lemah lebut, berkasih sayang, tawadhu, qanaa'ah  jauh dari ujub, riya'.
tk.jpg
sd.jpg
smp.jpg
bottom of page